Biblioteka Miejska w Chrzanowie


Nagłośnienie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. Dostawa i montaż nagłośnienia wraz z pętlą indukcyjną dla niedosłyszących.