Nagłośnienie dworców


Wykonujemy projekty i montaże instalacji wielostrefowych z wykorzystaniem przewodów napięciowych uniepalnionych oraz przewodów sygnałowych w technologii tradycyjnej oraz światłowodowej. Programujemy systemy dźwiękowe za pomocą cyfrowych matryc wg potrzeb inwestora, nadając sygnałom żądane priorytety oraz poziomy.

Dworzec PKS nagłosnienie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie poparte pisemnymi referencjami takich podmiotów jak PGNiG, Lotnisko Chopina, Lotnisko Balice, Wojsko Polskie, Polimex-Mostostal.

Świadczymy również usługi podwykonawcze takim firmom jak SKANSKA S.A. w trakcie dużych projektów budowlanych z elementami instalacji nagłośnieniowych niskonapięciowych oraz radiowęzłowych 100V. Te drugie znajdują zastosowanie przy istniejących bądź planowanych obiektach wielkopowierzchniowych takich jak: dworce kolejowe, dworce autobusowe, hotele, centra logistyczne, centra handlowe, kopalnie itp. W tych przypadkach występuje konieczność przesyłu dźwięku na duże odległości sięgające kilku, kilkunastu kilometrów.