Hale sportowe – Sale gimnastyczne


Nagłośnienie hali sportowej, nagłośnienie sali gimnastycznej.

hale sportowe

Obiekty o dużej powierzchni gdzie odległości między wzmacniaczem lub wzmacniaczami a kolumnami głośnikowymi są znaczne, wymaga zastosowania technologii wysokonapięciowej opartej na okablowaniu o właściwym dla przesyłu przekroju.

Nagłośnienie obiektów sportowych typu hale widowiskowo-sportowe, sale gimnastyczne to niełatwe zadanie biorąc pod uwagę, iż są to obiekty o dużej kubaturze oraz dużej powierzchni odbić. W znaczny sposób wpływa to na zrozumiałość przekazów w formie muzyki lub przemówień.

Nierzadko zdarza się, że temat nagłośnienia poruszany jest już w momencie gdy dany obiekt istnieje lub został niedawno wykończony. Wtedy nie mamy już wpływu na charakterystykę akustyczną panującą wewnątrz hali sportowej. Gdy nie można z pewnych przyczyn zastosować materiałów wygłuszających, jedynym sposobem na niwelację niekorzystnych warunków akustycznych jest dobranie nagłośnienia o właściwych parametrach oraz ingerencja w eliminację najbardziej odbijających się częstotliwości za pomocą odpowiednich procesorów dźwięku.

Pomiarów dokonujemy za pomocą specjalnej aparatury pomiarowej.

Istotne znaczenie ma również zastosowanie odpowiedniego systemu nagłośnieniowego o bardzo dobrej skuteczności, która przekłada się na docieranie przekazu na duże odległości.

Sposób montażu nagłośnienia na różnego rodzaju halach sportowych mogą Państwo oglądać w zakładce REALIZACJE.