Hotel w Zielonej Górze


Nagłośnienie hotelu w Zielonej Górze. Dostawa i montaż nagłośnienia, projektora i ekranu projekcyjnego.