Obiekty sakralne


Nagłośnienie dla Kościołów i Obiektów Sakralnych

Kościół w Białowicach

Jedną z najważniejszych rzeczy podczas dobierania systemu nagłośnieniowego w świątyni jest zapewnienie w niej odpowiedniej zrozumiałości mowy. Kościoły są jednak obiektami o bardzo trudnej akustyce - duże, płaskie powierzchnie, kamienne okładziny i posadzki oraz wysoki strop znacznie zwiększają czas pogłosu, a tym samym bardzo zniekształcają dźwięk. Dlatego zadaniem podstawowym przy nagłośnieniu kościoła jest dobranie odpowiedniego systemu nagłośnieniowego do charakteru danego wnętrza.

Mnogość rozwiązań technicznych w połączeniu z fachową wiedzą pozwala na osiągnięcie zdumiewających rezultatów w nagłośnieniu kościołów. Nowoczesne urządzenia oraz ich właściwa konfiguracja pozwalają na prawie całkowite wyeliminowanie większości podstawowych problemów akustycznych w kościele, którymi są  pogłosy oraz sprzężenia.