Obiekty handlowe


Nagłośnienie obiektów handlowych, supermarketów, hipermarketów, sklepów, bazarów i targowisk.

obiekty handlowe

Szczególnymi obiektami pod względem obowiązkowego nagłośnienia są obiekty handlowe, w których stosowany jest system DSO - Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze umożliwiają nadawanie sygnałów alarmowych w całym wnętrzu budynku (lub w kompleksie pomieszczeń) w przypadku zagrożenia pożarowego lub innego. Aby zapewnić niezakłócony przebieg ewakuacji, muszą reagować natychmiast, działać nieprzerwanie i całkowicie bezawaryjnie – jest to przyczyną nałożenia na nie surowych norm Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Do takich obiektów należą centra handlowe, galerie handlowe i tym podobne obiekty wielkopowierzchniowe o charakterze handlowo-usługowym.

Bezsprzecznym atutem uprzyjemniającym pracę oraz dokonywanie zakupów przez klienta jest dodatkowy system nagłośnienia, z którego na co dzień tli się muzyka. Montaż nagłośnienia w podobnych obiektach nie przysparza wielu problemów ze względu na duże odległości pomiędzy wiszącymi sufitami a stropem. My oczywiście podejmujemy się wszelkich wyzwań.