Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Dostawa i montaż pętli indukcyjnej do obsługi indywidualnej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie