Elektrownia Kozienice


Elektrownia Kozienice, nowy blok o mocy 1075MW Brutto. Wykonanie instalacji radiowęzłowej 100V, dostawa głośników, wzmacniaczy, miksera, mikrofonu, okablowania strukturalnego.

Instalacja rozgłoszeniowa i radiowęzłowa została wykonana pomiędzy sierpniem a grudniem 2016 roku w ramach umowy z Polimex-Mostostal. W związku z brakiem możliwości publikowania zdjęć z realizacji zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o całości inwestycji zrealizowanego przez Discovery Channel.