Targowisko Zieleniak w Warszawie


Targowsko "Zieleniak" w Warszawie. Instalacja radiowęzłowa 100V, nagłośnienie strefowe. Wykonanie projektu, dostawa sprzętu, wykonanie instalacji.