Dostawa nagłośnienia dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Zgorzelcu.