Nagłośnienie Sali Dziennikarskiej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.