Petle indukcyjne dla osób słabosłyszących Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie